hippophae Orange Revolution fruits 1

Rokitnik Orange Revolution - ukraińska odmiana owocowa zarejestrowana i zastrzeżona na terenie Polski od 2021 roku.

Jest mieszańcem dwóch podgatunków rokitnika - europejskiego subsp. rhamnoides i syberyjskiego subsp. mongolica.
Odmiana żeńska, bardzo plenna - w 3. roku owocowania średni plon z krzewów uprawianych w warunkach plantacyjnych wyniósł 22kg. Owoce Orange Revolution są eliptyczne, pomarańczowoczerwone, dojrzewają w połowie sierpnia. Są największe spośród aktualnie dostępnych na rynku odmian – średnio 1,2g, maks.1,9g. Większość innych odmian posiada owoce o masie 0,3-0,6g.
Krzewy mają silny wzrost, pędy są półwzniesione, ze średnią ilością cierni. Wytwarzają liczne odrosty korzeniowe. Odmiana o średniowczesnym terminie kwitnienia.

 

Podobnie jak aktinidia rokitnik jest gatunkiem rozdzielnopłciowym, tzn. istnieją egzemplarze żeńskie i męskie. Aby rośliny żeńskie zaowocowały, muszą w pobliżu nich rosnąć rośliny męskie. Na plantacjach jedna męska wystarcza na 7 żeńskich roślin. Jednak w przeciwieństwie do aktinidii rokitnik jest rośliną wiatropylną i przy rozmieszczaniu roślin męskich należy wziąć pod uwagę główne kierunki wiatru.

Owoce rokitnika mają bardzo nietypowy skład jak na roślinę klimatu umiarkowanego, gdyż zawierają b. dużo tłuszczów (do 7% w zależności od odmiany). Oprócz tego wyróżniają się wysoką zawartością witaminy C. Mają zastosowanie prawie wyłącznie przetwórcze. Można z nich przyrządzać soki, dżemy, przeciery.
Problemów nastręcza zbior owoców, gdyż mają cienką skórkę, która przy zrywaniu łatwo pęka. Można ścinać też całe gałęzie i zamrażać je aby potem łatwiej ściagać/otrzepywać owoce.

Rokitniki wymagają wystawy słonecznej i preferują gleby lekkie, o obojętnym do lekko zasadowym odczynie.
Głównym problemem przy uprawie rokitnika na ciężkich glebach, dotyczącym większości jego odmian, a szczególnie tych należących do podg. mongolica (czyli wszystkie odm. syberyjskie), jest niska odporność na zasychanie roślin spowodowane przez grzyby z rodzajów Fusarium i Verticilium. Odmiana Orange Revolution łączy w sobie odporność na choroby i przymrozki podg. H. rh. subsp. rhamnoides z wielkością owoców podg. H. rh. subsp. mongolica . Dlatego Orange Revolution jest obiecującą odmianą do nasadzeń towarowych.